Introducció

Curs dirigit a persones interessades en la comunicació, dedicant una atenció especial a les diferents formes d'aquesta i l'edició de revistes. Es comptarà amb la participació d'un grup d'alumnes de Sarajevo (Bòsnia).

Objectius

 • Constatar la influència dels diferents medis de comunicació en el desenvolupament de la relació de les associacions.
 • Debatre les possibilitats en l'ús de les noves tecnologies
 • Apropar la realitat de comunicació de les dues comunitats i de les entitats participants.
 • Desenvolupar les aptituds i capacitats pròpies per establir relacions de comunicació amb els recursos disponibles.
 • Aprofitar els coneixements adquirits per dissenyar i realitzar una revista.
 • Utilitzar els recursos tecnològics disponibles com a estris d'informació i difusió.

Metodologia

Es combinaran les sessions específiques de tallers, per tal de conèixer realitats, recursos i medis concrets, amb els debats dins del grup participant i la visita a centres d'especial interès, relacionats amb la temàtica del curs.

Es fonamentarà, especialment, l'intercanvi d'opinions i d'informació entre els participants, potenciant la participació d'un grup de Sarajevo.

Continguts

 • LA NECESSITAT DE LA COMUNICACIÓ
  Importància de la comunicació per fer arribar idees, reflexions, activitats i com a eina indispensable per a les associacions del tercer mil·lenni.
 • MEDIS DE COMUNICACIÓ A BÒSNIA I A CATALUNYA
  Els "mass media". Els periòdics. Les revistes. La TV. Els nous medis. Les pàgines web i el correu electrònic.
 • EXPERIÈNCIES A BARCELONA
  Els medis de comunicació escrits de la ciutat.
 • COMUNICACIÓ JUVENIL
  Els medis escrits. Els recursos d'Internet.
 • EL TREBALL DE LES ENTITATS PARTICIPANTS
  Breu història de Diomira. Edició de les revistes: "Entrejóvenes", "Papers de Joventut", "Protagonistes, ja!". L'Escola Traç.
 • DISSENY I REALITZACIÓ D'UNA REVISTA
  De la necessitat a la idea i... de la idea al paper.
 • UTILITZACIÓ PRÀCTICA DELS RECURSOS DIGITALS

Reconeixement

Tots els assistents al Curs rebran a la seva finalització, un diploma acreditatiu d'assistència al mateix, emès per l'Escola Traç, i en el qual constaran els continguts i durada del mateix.

Programa

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

 • Presentació dels assistents i de les entitats que representen. Intercanvi de les diferents realitats de Bòsnia i Catalunya.

TALLERS (Sessions pràctiques)

 • La noticia: redacció d'articles.
 • El disseny d'una revista: format, estructura i impressió.
 • La maquetació, el grafisme, la ilustració, la imatge i el seu tractament. L'escàner i la fotografia digital.
 • La preimpressió i l'edició final.
 • Les llistes de distribució i el correu electrònic com a eines de difusió i comunicació, xats, missatgeria instantània, explotació d'una web, recursos a Internet, dominis, seguretat, etc.

VISITES ORGANITZADES A...

 • Un mitjà televisiu de la ciutat de Barcelona.
 • Un espai radiofònic.
 • Els grans medis de comunicació escrits.
 • La preimpressió en un taller d'arts gràfiques.

Totes les sessions seran dirigides per especialistes en els diferents temes a tractar. Places limitades. Prèvia inscripció de 5.000 ptes.

Horari

 • Dilluns 20/XI/00
  20:00 Arribada dels participants de Bòsnia

 • Dimarts 21/XI/00
  9:30 a 11:00 Presentació dels participants
  Esmorzar
  11:30 a 13:30 Taller: El disseny d'una revista.
  Dinar
  15:00 a 18:00 Sessió: La necessitat de la comunicació. Els medis de comunicació a Bòsnia i a Catalunya

 • Dimecres 22/XI/00
  9:30 a 11:00 Sessió: Les experiències a Barcelona.
  Esmorzar
  11:30 a 13:30 Taller: La maquetació i els seus programes. El grafisme.
  Dinar
  15:00 a 18:00 Sessió: La comunicació juvenil. Visita a BTV.

 • Dijous 23/XI/00
  9:30 a 11:00 Sessió: Una experiència concreta, Diomira.
  Esmorzar
  11:30 a 13:30 Taller: La preimpressió
  Dinar
  14:30 a 18:00 Sessió: Disseny i realització d'una revista. Visita: preimpressió.

 • Divendres 24/XI/00
  9:30 a 11:00 Sessió: Utilització pràctica dels recursos d'Internet.
  Esmorzar
  11:30 a 13:30 Taller: Internet
  Dinar
  16:00 a 18:00 Visita: El Periòdico