Execució programa social per les ONG's

Presentació

En aquests darrers anys, s'han produit canvis en el funcionament i la programació de les Associacions i Entitats que treballen en activitats de caràcter social.

La necessitat de plantejar-se una actuació més sistemàtica i eficaç, l'apertura de nous objectius, i la utilització de més recursos ha obligat a desenvolupar programes que per llur volum i incidència social requeríen nous instruments metodològics i un plantejament cada cop més rigurós en la seva elaboració i desenvolupament.

D'altra banda, les administracions públiques estan transferint importants recursos a les Organitzacions No Governamentals, l'expressió més significativa d'això la torbem en el 0,52 del IRPF que permet desenvolupar programes amb un suport econòmic impensable fa uns anys.

Lògicament, les Administracions Públiques tenen també l'obligació d'assegurar que aquests recursos es gasten amb la màxima eficàcia per lo que necessiten que tots aquests programes estiguin acompanyats d'una planificació i avaluació lo més rigurosa possible.

Entrejóvenes, en la seva línia de serveis al moviment associatiu i a les entitas que en general han organitzat aquest curs que preten oferir les claus i tècniques necessàries pel disseny, elaboració, segiument i evolució dels programes socials.

Objectius

  • Oferir els instruments bàsics metodològics pel desenvolupament de programes dirigits als col·lectius socials amb la finalitat de millorar l'eficàcia i eficiència de llur el·laboració i control.
  • Donar una especial atenció a la el·laboració de la memòria de l'activitat.
  • Orientar la presentació de projectes de l'Administració Pública.

Programa

Dates

1, 2, 3, 4 i 5 de juny de 1993

Seu

CEULAJ-(Mollina-Malaga)

Participants

  • Membres de ONG's que treballen en activitats de caràcter social de qualsevol àmbit territorial.
  • Tècnics de les ONG's encarregats de l'el·laboració i organització d'aquests programes
  • Responsables de les àrees socials de les administracions públiques