És una revista monogràfica en castellà de 40 pàgines, d'àmbit estatal, que s'edita des del 1985. Cada número recull reportatges, articles d'opinió i informació sobre un tema d'actualitat i relacionat directament amb la joventut.

La revista pretén ser una eina útil i de participació a la vegada, per a potenciar el debat i la reflexió sobre aquells aspectes que més afecten als joves dels nostres dies: com l'educació, la igualtat d'oportunitats, la pau, la salut, l'economia, la vivenda, el consum, el medi ambient, la sostenibilitat, etc... Pretén ser, a més, una plataforma per a donar difusió a aquells temes de caràcter social que sovint mereixen escassa o nul·la atenció per part dels mitjans de comunicació d'àmbit general, així com un punt de referència per a joves i agents socials.

www.entrejovenes.net

És una revista de 32 pàgines a color sobre temes de joventut dirigida als responsables i tècnics de l'àmbit juvenil, i als joves en general. Va néixer amb la voluntat de recuperar l'impuls associatiu en l'àmbit lingüístic català i difondre iniciatives, tan públiques com privades, destinades al desenvolupament dels joves i d'aquells valors que els són propis, com la solidaritat, el civisme, la cooperació i el treball voluntari.

Papers de Joventut pretén ser una eina al servei de les ONG's i de las entitats juvenils, per a que puguin donar-se a conèixer i divulgar les seves activitats i iniciatives. Aquesta publicació es distribueix a Catalunya, les Illes Balears, València i al nord de Catalunya.

Les diferents edicions de Papers de Joventut s'han digitalitzat en format .pdf per gentilesa de:

La revista Papers de Joventut ha estat seleccionada com a publicació periòdica en suport paper que subministra subscripcions individuals a les persones que compleixen 18 anys durant el 2009-2010, pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

www.papersdejoventut.cat

La revista ‘Protagonistes, ja!’ és una eina de debat i reflexió al servei del món educatiu, les administracions públiques, el teixit associatiu i els professionals i experts que treballen en l'àmbit de la infància i l'adolescència. El principal objectiu de la publicació és difondre i fomentar els drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, en especial els drets de participació.

'Protagonistes, ja!’ s'edita des de l'any 2000 amb les següents finalitats:

 • Esdevenir una plataforma per a la difusió de projectes, iniciatives i bones pràctiques que es desenvolupen en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
 • Difondre i sensibilitzar la ciutadania envers els drets dels infants i adolescents.
 • Oferir un espai per a la participació directa dels nois i les noies per tal de recollir les seves opinions, propostes i experiències.


Les diferents edicions de Protagonistes, ja! s'han digitalitzat en format .pdf amb la col·laboració de:

www.de0a18.net

 • temesclau1.jpg
 • temesclau2.jpg
 • temesclau3.jpg
 • temesclau4.jpg
 • temesclau5.jpg
 • temesclau6.jpg
 • temesclau7.jpg
 • temesclau8.jpg
 • temesclau9.jpg
 • temesclau10.jpg
 • temesclau11.jpg
 • temesclau12.jpg
 • temesclau13.jpg
 • temesclau14.jpg
 • temesclau15.jpg
 • temesclau16.jpg
 • temesclau17.jpg
 • temesclau18.jpg
 • temesclau19.jpg
 • temesclau20.jpg

Temes Clau és una col·lecció de monogràfics que tracta els temes de l’actualitat més rellevants en matèria d’infància, adolescència i joventut. Suposa un producte rellevant per a Diomira i que ha implicat al llarg de la seva trajectòria a altres entitats i diferents àrees i departaments de l’administració pública que han col·laborat amb el projecte. Es tracta d’un producte d’una gran difusió i qualitat tècnica i periodística, fet pel qual resulta atractiu per aquests agents quan s’han plantejat tractat de forma monogràfica temes d’interès social. Fins al moment, se n’han editat els següents números:

 • Temes Clau 1. “Barcelona Ciutat Jove”
 • Temes Clau 2. “Catalunya Jove. Eleccions al Parlament de Catalunya”
 • Temes Clau 3. “Infants i Adolescents. Reptes i realitats a Catalunya”
 • Temes Clau 4. “Catalunya Jove 2006”
 • Temes Clau 5. “Barcelona Ciutat Jove”
 • Temes Clau 6. “Per un Pacte per la infància i l’adolescència a Catalunya”
 • Temes Clau 7. “Sàhara Lliure. Pel dret a l’autodeterminació del poble sahrauí”
 • Temes Clau 8. “Associacionisme i voluntariat”
 • Temes Clau 9. “Amb Palestina al cor”
 • Temes Clau 10. “Ensenyar i aprendre llengua en contextos plurilingües”
 • Temes Clau 11. “Participació. Un dret, un repte”
 • Temes Clau 12. “Usos del temps. La gestió del temps com un nou dret de ciutadania”
 • Temes Clau 13. “Biblioteques escolars”
 • Temes Clau 14. “2n Congrés d’Associacions de Barcelona”
 • Temes Clau 15. “Catalunya Jove"
 • Temes Clau 16. “Participació"
 • Temes Clau 17. “LGBT"
 • Temes Clau 18. “Cooperació internacional"
 • Temes Clau 19. “Cultura Popular"
 • Temes Clau 20. “Consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya"