• temesclau1.jpg
 • temesclau2.jpg
 • temesclau3.jpg
 • temesclau4.jpg
 • temesclau5.jpg
 • temesclau6.jpg
 • temesclau7.jpg
 • temesclau8.jpg
 • temesclau9.jpg
 • temesclau10.jpg
 • temesclau11.jpg
 • temesclau12.jpg
 • temesclau13.jpg
 • temesclau14.jpg
 • temesclau15.jpg
 • temesclau16.jpg
 • temesclau17.jpg
 • temesclau18.jpg
 • temesclau19.jpg
 • temesclau20.jpg

Temes Clau és una col·lecció de monogràfics que tracta els temes de l’actualitat més rellevants en matèria d’infància, adolescència i joventut. Suposa un producte rellevant per a Diomira i que ha implicat al llarg de la seva trajectòria a altres entitats i diferents àrees i departaments de l’administració pública que han col·laborat amb el projecte. Es tracta d’un producte d’una gran difusió i qualitat tècnica i periodística, fet pel qual resulta atractiu per aquests agents quan s’han plantejat tractat de forma monogràfica temes d’interès social. Fins al moment, se n’han editat els següents números:

 • Temes Clau 1. “Barcelona Ciutat Jove”
 • Temes Clau 2. “Catalunya Jove. Eleccions al Parlament de Catalunya”
 • Temes Clau 3. “Infants i Adolescents. Reptes i realitats a Catalunya”
 • Temes Clau 4. “Catalunya Jove 2006”
 • Temes Clau 5. “Barcelona Ciutat Jove”
 • Temes Clau 6. “Per un Pacte per la infància i l’adolescència a Catalunya”
 • Temes Clau 7. “Sàhara Lliure. Pel dret a l’autodeterminació del poble sahrauí”
 • Temes Clau 8. “Associacionisme i voluntariat”
 • Temes Clau 9. “Amb Palestina al cor”
 • Temes Clau 10. “Ensenyar i aprendre llengua en contextos plurilingües”
 • Temes Clau 11. “Participació. Un dret, un repte”
 • Temes Clau 12. “Usos del temps. La gestió del temps com un nou dret de ciutadania”
 • Temes Clau 13. “Biblioteques escolars”
 • Temes Clau 14. “2n Congrés d’Associacions de Barcelona”
 • Temes Clau 15. “Catalunya Jove"
 • Temes Clau 16. “Participació"
 • Temes Clau 17. “LGBT"
 • Temes Clau 18. “Cooperació internacional"
 • Temes Clau 19. “Cultura Popular"
 • Temes Clau 20. “Consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya"