És una revista monogràfica en castellà de 40 pàgines, d'àmbit estatal, que s'edita des del 1985. Cada número recull reportatges, articles d'opinió i informació sobre un tema d'actualitat i relacionat directament amb la joventut.

La revista pretén ser una eina útil i de participació a la vegada, per a potenciar el debat i la reflexió sobre aquells aspectes que més afecten als joves dels nostres dies: com l'educació, la igualtat d'oportunitats, la pau, la salut, l'economia, la vivenda, el consum, el medi ambient, la sostenibilitat, etc... Pretén ser, a més, una plataforma per a donar difusió a aquells temes de caràcter social que sovint mereixen escassa o nul·la atenció per part dels mitjans de comunicació d'àmbit general, així com un punt de referència per a joves i agents socials.

www.entrejovenes.net