La revista ‘Protagonistes, ja!’ és una eina de debat i reflexió al servei del món educatiu, les administracions públiques, el teixit associatiu i els professionals i experts que treballen en l'àmbit de la infància i l'adolescència. El principal objectiu de la publicació és difondre i fomentar els drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, en especial els drets de participació.

'Protagonistes, ja!’ s'edita des de l'any 2000 amb les següents finalitats:

  • Esdevenir una plataforma per a la difusió de projectes, iniciatives i bones pràctiques que es desenvolupen en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
  • Difondre i sensibilitzar la ciutadania envers els drets dels infants i adolescents.
  • Oferir un espai per a la participació directa dels nois i les noies per tal de recollir les seves opinions, propostes i experiències.


Les diferents edicions de Protagonistes, ja! s'han digitalitzat en format .pdf amb la col·laboració de:

www.de0a18.net