Els plans integrals de joventut en els municipis

Presentació

A mitjan dels 60, els joves apareixeren com els protagonistes de les societats desenvolupades. D'aquests anys arranquen revoltes estudiantils, l'esclat d'una cultura pròpiament juvenil i la constatació de que els jóves apareixien per primera vegada com un sector econòmic que es movia cada vegada amb recursos més importants. En els anys transcorregtuts desde aleshores, han cambiat moltes coses, i per tant, els joves també han cambiat llur estil de vida, les seves necessitats, i demandes.

Els joves són, a més la garantia que assegura la continuitat o la millora de la cuota demercat de qualsevol empresa i organització. D'això es despren que els accions i programes dirigits a aquest sector no es poden avaluar solsament pels resultats immediats, sino per la fidelitat en el futur.

És necessari profunditzar en els cambis que s'estan produïnt, per a conèixer, més a fons la realitat d'aquest sector i apuntar les tendències de futur.

Aquest és l'objectiu de les jornades sobre "La economía de los jóvenes de fin de siglo. Consumo, ahorro, inversión y riesgo", que organitza la revista Entrejóvenes el més d'octubre a Barcelona.

Informació

En aquests darrers anys, un bon nombre d'ajuntaments s'han plantejat com una de les seves prioritats, llurs programes dirigits a la juventut, entenent que ja no podíen seguir essent una sèrie d'actuacions sectorials i marginals, sinó que calia que s'integressin en el conjunt dels departaments municipals que incideixen en la realitat juvenil.

D'aquesta manera s'han anat dissenyant els anomenats Plans Integrals de Joventut, com la forma més eficaç i avançada per a afrontar els reptes que avui plantegen els joves dels 90.

Reflexionar, analizar y debatre l'elaboració, el desenvolupament i els resultats dels anomenats Plans, té, sens dubte, un gran interès per a tots els regidors i tècnics que treballen en aquestes àrees. Per això ens va servir de base les experiències de quatre ajuntaments que han posat en marxa aquests plans: Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Alcobendas.

La revista Entrejóvenes convoca aquestes Jornades com un servei més a totes aquelles persones involucrades en els ajuntaments en programes dirigits als i les joves.

Programa

Dates

7, 8 i 9 d'abril de 1992.

Seu

Barcelona. Centre cívic "Cotxeres de Sants" c/Sants, 79.

Participants

Regidors i tècnics dels Ajuntaments Tècnics de les Comunitats Autònomes Professionals que traballen en aquesta àrea Associacions i entitats juvenils.

Activitats complementàries

Visita a les instal·lacions olímpiques i als equipaments juvenils.